English Norsk
Master i teater
Om Master i teater
https://master-teater.no/images/uploads/KHIO.jpg

Masterstudiet i teater er et toårig fulltidsstudium. Målet med studiet er å utvikle scenekunstnere som kan bidra til faglig nytenking, bringe inn nye perspektiv og skape særeigne kunstneriske uttrykk innenfor en vid definisjon av hvilken scenekunst er og kan være.

Studiet er rettet inn mot kunstnerisk praksis, og en vesentlig del av studiet består av kollektive, skapende prosesser hvor ulike faglige fordypinger møtes.

Studiet rommer en unik mulighet for faglig utvikling og bevisstgjering, og krever samtidig vilje til selvstendig arbeid og refleksjon.

På masterstudiet får studentene mulighet til å reflektere over og videreutvikle kunstnerskapet sitt, fordype seg i kunstnerisk utforskning, delta i nye samarbeidsformer og presentere arbeidene sine innenfor profesjonelle rammer på en av Europa sine fremste kunsthøyskoler. Det kunstneriske arbeidet skjer både individuelt og i samarbeid med en sammensatt student- og lærergruppe.

Studentene på masterstudiet møter variert undervisning og et bredt spekter av kunstneriske verkstadprosessar. Sentralt står produksjonsarbeider som leier frem mot ulike former for visninger og forestillinger, og under tett oppfølging fra lærere og rettleiarar på høyt norsk og internasjonalt nivå. Studiet blir avsluttet med et kunstnerisk masterprosjekt hvor det også inngår en refleksjonsdel.

Masterstudiet er ikke lenger organisert etter en fastlagt inndeling av faglige fordypingområder. Dette betyr at det er opp til studentene selv å definere sitt fordypingfokus ut fra egen erfaring, kunnskaper og kunstneriske målsettinger.

Studiet kvalifiserer også til å søke om opptak til doktorgradsprogrammer for kunstnerisk utviklingsarbeid (ph.d.) og andre relevante stipendiatprogrammer. Både enkeltpersoner og grupper er velkomne til å søke.