English Norsk
Master i teater
Fredag 19. Feb
Hvert 20 min. fra 09.30 til 15.00
Mondag 22. Feb
Hvert 20 min. fra 09.30 til 15.00
Onsdag 24. Feb
Hvert 20 min. fra 09.30 til 15.00
Fredag 26. Feb
Hvert 20 min. fra 09.30 til 15.00
Kyrre Heldal Karlsen
Skum Foam Skam
https://master-teater.no/images/uploads/foam_skum_540_-_1.gif

Skum

I følge teorien om kvantegravitasjon består de delene av universet vi ser på som tomrom av små, diskrete, elastiske kvanta av gravitasjon. Man kan forestille seg at teksturen minner om skum, der enheter av … noe … av forskjellig størrelse og form møtes på i polygonale flater. 

Hva om vi tenker på dramaturgi på en lignende måte, som et hele bestående av små korn av mening og bilde av forskjellig form, størrelse og tetthet, stappet sammen i Scenekunstens tid og rom. Som et skum der bobler oppstår og sprekker og former hverandre og publikums opplevelse. 

Første versjoner: 

Innslipp etter avtale hvert 20 minutt fra 09.30 til 15.00. Publikum forplikter seg til å komme en gang hver av visningsdatoene.