English Norsk
Master i teater
Onsdag 12. Mai
17.00 (NO) & 19.00 (NO)
Fredag 14. Mai
17.00 (NO) & 19.00 (ENG)
Lørdag 15. Mai
17.00 (NO) & 19.00 (NO)
Jo Even Bjørke
Centripetal
https://master-teater.no/images/uploads/jo-even-bjorke-front.jpg

Energy can neither be created nor destroyed; energy can only be transferred or changed from one form to another.
- First Law of Thermodynamics


Centripetal er et et scenekunstnerisk samtalerom som åpner for nye møter i en tid preget av adskillelse og avstand. Prosjektet inviterer en gruppe mennesker inn i et rom i stadig forandring, hvor mindre rom oppstår og forsvinner. Hvert rom gir deltakeren en mulighet for utveksling eller refleksjon, enten i møtet med en annen - eller i møtet med seg selv. 

Centripetal ønsker å stimulere en refleksjon rundt vår oppfatning av nærhet og intimitet, og hvordan denne affekteres av distanse. Prosjektet utforsker hvordan møter, tillit og empati oppstår i et samfunn preget av langvarige sosiale begrensninger og skeptisisme, med den hensikt å skape rom for nye forståelser.

Kunstnerisk involverte og fasilitatorer: Lærke Grøntved, Carina Furseth og Lea Basch
Komponist: Juhani Silvola
Lydteknikk: Antony Aubert
Lysdesign: Oscar Udbye
Veileder: Tore Vagn Lid
Konsept, regi og scenografi: Jo Even BjørkeJo Even Bjørke (f. 1989) arbeider ut fra et interdisiplinært ståsted, både som regissør og utøver. Ved MA Teater fordyper han seg i regi og dramaturgi, med publikumskontrakter og romlige relasjoner som omdreiningspunkt. Jo Even interesserer seg for det visuelle, det sanselige og det assosiative aspektet innen scenekunst, og undersøker på KHiO ulike tilstander av overeksponering. Han er utdannet fra École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq og er medgrunnlegger av the Krumple, et internasjonalt scenekunstkompani som skaper visuelt og fysisk teater gjennom kollektive arbeidsprosesser. 


Illustrasjon: Bridget Riley