English Norsk
Master i teater
Torsdag 25. Mar
15: 00 og 17.00
Fredag 26. Mar
15:00 og 17.00
Lørdag 27. Mar
15:00 og 17.00
Ingri Enger Damon
Consicous inheritance unearthed
https://master-teater.no/images/uploads/Ingri-enger-daimon-front.jpg

Conscious inheritance unearthed
            A walking meditational installation in sound, movement and picture.

Masterprosjektet har i stor grad handlet om endringer, i det vitenskapelige aspektet gjennom arv genetikk og epigenetikk, men også i den mer psykologiske delen av oss mennesker. Jeg har forsøkt å nøste litt i spørsmålet; Kan vi endre oss?
Jeg har også vært interessert i hvordan jeg som skapende kunstner kan ta i bruk forskjellige mennesker og deres egne historier og egne stemmer;
Når og hvordan identifiserer og inspirerer vi oss av hverandres historier?

Dette visningsarbeidet er et resultat av samarbeid jeg har gjort med dansepedagog Vigdis Langeggen, stemmepedagog Jane Elisabeth Kelly og Torunn Buarøy, og elever ved Forstudium Teater ved Oslo kulturskole.


Ingri Enger Damon has since her graduation from The Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in London, worked as a freelance actress with, among others, Jo Strømgren Kompani and Teater Joker, where she has toured in several performances at home and abroad over the past 20 years. She has also visited Den Nationale Scene in Bergen, Kilden theater in Kristiansand and toured with Riksteatret. She also has various experience from film and television. Holding workshops and teaching has also been an important part of Ingri's career, and she has also been a teacher at Forstudium Teater at the School of Culture in Oslo since 2007. In 2014, she was certified as a Chubbuck coach at Ivana Chubbuck Studio in Los Angeles.